1000,0000
Česká republika
(Kč)

Dosiahnuté výhody

  • Vzorky zadarmo
  • Tovar zadarmo
    (chýba ešte 2 000 Kč)
  • Vzorky zadarmo vyberiete na konci objednávky.
  • Produkt zadarmo je možné zvoliť na konci objednávky.
  • Doprava zdarma
    (Chýba ešte 2 000 Kč)

Výber meny

(Kč)
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
Odporúčané produkty

Anti-pigment sérum

My Secret Botoplatinum Cream / set

Akcia

SADA - Remodelling Biological

Collagen Active krém

My Secret Exclusive Eye Cream

2DERM Reha Lotio

SET - MY SECRET 24K GOLD

Akcia

Antistres lifting krém

Blue Detox krém

Tel :. + 421 918 374 026

Linka pre odborné otázky: +420 736 142 376


PREVÁDZKOVÁ DOBA
Po - Pia: 8:00 - 16:00 hod.


Využiť môžete tiež náš e-mail: 
forlife@forlifemadaga.com

Jednoduchá reklamáciaVážení zákazníci,
spoločnosť FOR LIFE & MADAGA sa snaží svojim zákazníkom vychádzať max. v ústrety.
Predovšetkým nám ide o obojstrannú spokojnosť a dôveru.

I keď sa reklamácie a obchodné vzťahy riadia našimi Obchodnými podmienkami a zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (NOZ), dovoľujeme si Vám v skratke zhrnúť spôsob ľahkého vybavenia prípadnej reklamácie.

1. Ako postupovať pri reklamácii (nároky z vád tovaru)
2. Reklamácie v prípade rozporu tovaru s faktúrou


Podrobnosti viz naše Obchodní podmínky


1. AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII? (nároky z vád tovaru)


1.1 INFORMUJTE NÁS O REKLAMÁCII (e-mailom alebo písomne)

Kupujúci je oprávnený reklamovať skryté vady jakosti výrobku po dobu záručnej doby vyznačenej na obale. V tomto prípade sa kupujúci obráti na spoločnosť FOR LIFE spol. s r.o.
Kupujúci je ďalej oprávnený reklamovať vady jakosti zjavné do 30 dní od prevzatia tovaru (podmienkou uplatnenia reklamácie je používanie výrobku podľa návodu - v prípade existencie vzorky jeho vyskúšanie) a aspoň polovičný obsah výrobku. Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadi príslušnými ustanoveniami NOZ.


1.2 TOVAR ZAŠLITE SPÄŤ NA ADRESU SPOLOČNOSTI

a) Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavky na spôsob vybavenia reklamácie.

b) Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do určeného servisného miesta. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

c) Predávajúci je povinný do troch pracovných dní rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie (laboratórne testy). Informácie o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote zdelí. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jeho uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodli na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

d) Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dojde k výmene tovaru alebo jeho častí, na ktorú je poskytnutá záruka, beží záručná doba na vymenený tovar alebo vymenenú časť znovu. Predávajúci sa zaväzuje kupujúceho informovať podľa jeho požiadavok e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.
e) Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci nárok na náhradu nákladov spojených s reklamáciou v nutnej výške.
Pri reklamácii neoprávnenej má na to isté nárok predávajúci.


POZN.: výrobky spoločnosti For Life obsahujú prírodné extrakty a účinné látky v optimálnom pomere. Najmä prírodné extrakty sú charakteristické svojim sfarbením a zložením. Z tohto dôvodu môže dojsť k miernym farebným odchýlkam jednotlivých šaržií výrobkov. Ak výrobok po dobu jeho trvanlivosti mierne zmení farbu alebo ak vznikne na dne výrobku sediment extraktu, nejde o vadu výrobku.


2. REKLAMÁCIE V PRÍPADE ROZPORU TOVARU S FAKTÚROU

Kupujúci má právo na výmenu tovaru, ku ktorému došlo z dôvodu pochybenia predávajúceho – tovar nezodpovedá objednávke alebo tovar nebol dodaný v zodpovedajúcom stave.
V takomto prípade kupujúci zašle na vlastné náklady tovar späť predávajúcemu, ktorý mu bezodkladne zašle nový tovar a uhradí kupujúcemu účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

Najpredávanejšie produkty
Priama linka